Kost

Familierne kan opfordres til at introducere mad til det allergidisponerede barn på samme måde som alle andre.

Overgangskost introduceres efter barnet er 4 måneder, såfremt barnets udvikling og parathed taler for det.

Mange børn trives på modermælk/modermælkserstatning frem til 6 måneders-alderen.

Når overgangskosten introduceres, er der ikke dokumentation for effekt i forhold til at forebygge allergi, af at undlade visse fødevarer (som æg, fisk, citrusfrugter m.m.). Gluten kan på linje med anden overgangskost introduceres i 4-6 måneders-alderen under hensyntagen til de anbefalinger, der i øvrigt gives om variation i kosten. Familierne opfordres derfor til at introducere mad til det allergidisponerede barn på samme måde som alle andre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ikke får komælk, men kun modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår.
Årsagen er, at komælk har et proteinindhold, der er cirka tre gange så højt som modermælk og et lavt jernindhold. Der er dokumentation for, at for meget protein i spædbørnsalderen har betydning for udviklingen af overvægt senere i livet og ikke pga. allergirisiko.