Indeklima

Et godt indeklima og en god luftkvalitet i boligen er altid godt, men særligt vigtigt, hvis du har følsomme luftveje eller små børn i huset.

Rengøring og udluftning er vigtig, fordi det kan nedsætte støvmængden og dermed antallet af allergener og irritanter i boligen. Men der er ingen dokumentation for, at rengøring og udluftning forebygger allergi.

Hvis du HAR fået konstateret allergi, er det vigtigt at holde antallet af allergener og irritanter nede for at forebygge symptomer.

Gør rent

Rengøring er med til at skabe en bedre luftkvalitet. Det er forskelligt, hvor hurtigt der bliver støvet i forskellige hjem. Derfor kan vi ikke give dig faste regler for, hvor tit du skal gøre rent. Generelt er en grundig ugentlig tur med klud og spand fint, hvis du vil mindske mængden af støv og generende partikler i boligen. Hovedrengøring mindst 1 gang om året medvirker til mindre støv i boligen.

Luft ud

Udluftning 3 gange daglig med gennemtræk i 5-10 minutter medvirker også til at forbedre luftkvaliteten. Luft også ud under og efter madlavning, og når der dannes ekstra fugt, fx ved badning og gulvvask. Undgå at tørre tøj indendørs.

Undgå fugt

Det er vigtigt at holde boligen tør, så forsøg at begrænse fugtgivende aktiviteter, som fx at tørre tøj indendørs. Sørg også for at din bolig er godt vedligeholdt og uden skader.

Dyr

Sundhedsstyrelsen har tidligere anbefalet, at allergidisponerede børn undgår daglig kontakt med pelsdyr det første leveår, for at forebygge allergi over for pelsdyr. Forskning bakker dog ikke entydigt op om denne anbefaling og man afventer yderligere forskning.

Husstøvmider

Hidtil har man også anbefalet, at for at forebygge husstøvmideallergi skulle barnet have en ny madras samt ren, vaskbar dyne og pude. Men nyere forskning underbygger heller ikke entydigt disse anbefalinger.
 

Sådan bruger du
KEMILEX