Kilder

Hvis du vil vide mere om allergi og forebyggelse, så er der mere information at hente her:

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om astma og allergi

Publikationer

Ernæring til spædbørn og småbørn (2019) - En håndbog for sundhedspersonale

Allergiske lidelser – Håndbog om udredning og behandling, Sundhedsstyrelsen 2006

Lægemiddelstyrelsen:

Lister over tilskudsberettigede ernæringspræparater.
Lægemiddelstyrelsen opdaterer listerne 2-4 gange om året.

EAACI

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology Organisation, er en organisation der bl.a. består af 47 europæiske nationale allergiorganisationer.


Publikation

Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines
Her i afsnit om "Primary prevention of food allergy", som også kan hentes her.

Sponsor