Indeklima

Et godt indeklima og en god luftkvalitet i boligen er altid godt men særligt vigtigt, hvis der er familiemedlemmer med følsomme luftveje eller små børn i huset.

Rengøring og udluftning sikrer et godt indeklima og en god luftkvalitet i boligen, fordi den kan nedsætte støvmængden og dermed antallet af allergener og irritanter i boligen.
Der er ingen dokumentation for, at rengøring og udluftning forebygger allergi.
Hvis familiemedlemmer HAR fået konstateret allergi, er det vigtigt at holde antallet af allergener og irritanter nede for at forebygge symptomer.

Gør rent

Det er forskelligt, hvor hurtigt der bliver støvet i forskellige hjem. Derfor kan man ikke give faste regler for, hvor tit, der skal gøres rent. Generelt er en grundig ugentlig tur med klud og spand fint, hvis man vil mindske mængden af støv og generende partikler i boligen.

Luft ud

Udluftning 3 gange daglig med gennemtræk i 5-10 minutter medvirker til at forbedre luftkvaliteten. Udluftning under og efter madlavning, og når der dannes ekstra fugt, fx ved badning og gulvvask er også vigtigt.

Undgå fugt

Det er vigtigt at holde boligen tør, så forsøg at begrænse fugtgivende aktiviteter, som fx at tørre tøj indendørs og luft ud i forbindelse med gulvvask. Vær også opmærksom på vigtigheden af, at boligen er godt vedligeholdt og uden skader.

Dyr

Sundhedsstyrelsen har tidligere anbefalet, at allergidisponerede børn undgår daglig kontakt med pelsdyr det første leveår, for at forebygge allergi over for pelsdyr. Forskning bakker dog ikke entydigt op om denne anbefaling og man afventer yderligere forskning.

Husstøvmider

Hidtil har man anbefalet, at for at forebygge husstøvmideallergi skulle det allergidisponerede barn have en ny madras samt ren, vaskbar dyne og pude. Men nyere forskning underbygger ikke entydigt disse anbefalinger.