Astma

Behandling af astma består ofte af to forskellige slags medicin, en forebyggende og en akutvirkende, men der er flere muligheder. Hvilken astmamedicin patienten skal have og i hvilken styrke, er en lægelig vurdering. Det er vigtigt, at lægens anvisning følges.

Astma er velkontrolleret, når:
  • Der aldrig eller højest to gange om ugen i dagtimerne er symptomer
  • Der aldrig er symptomer om natten/ tidlig morgen
  • Der ikke er alvorlige akutte astmaanfald
  • Der er normal lungefunktion
  • Det er muligt at deltage i normal fysisk aktivitet, fx dyrke sport og gå på trapper, uden at blive mere forpustet end sine jævnaldrende

Astma er en sygdom, der kan svinge i sværhedsgrad gennem tiden. Det kan ofte være nødvendigt at justere medicin. Derfor er det vigtigt at reagere, hvis der er flere eller værre symptomer end sædvanligt.

Man bør fx kontakte lægen, hvis:

  • Der er symptomer to eller flere gange om ugen i dagtimerne (sport undtaget)
  • Der er symptomer om natten
  • Der er flere symptomer, eller de bliver værre, end de plejer
  • Evt. peakflowmålinger varierer meget
  • Medicinen virker dårligere, end den plejer

Astma-Allergi Danmark har lavet en liste over de forskellige former for astmamedicin.