Passiv rygning

Børn bør ikke udsættes for passiv rygning.

Små børn, der bliver udsat for passiv rygning, har stor risiko for at få:

- Mellemørebetændelse

- Nedsat lungefunktion og astmatisk bronkitis, der kan udvikle sig til astma.

Undersøgelser viser også, at:

- Børn med astma vil få hyppigere anfald

- Børn af rygere får oftere kolik end børn af ikke-rygere

- Børn med rygende forældre bliver oftere indlagt på hospital end børn af røgfrie forældre

Rygning bør foregå udendørs, da røg vil fordele sig til alle husets rum.

Røgen vil spredes i boligen - uanset om emhætten er tændt, eller vinduet står åbent, mens der ryges.

Det eneste rigtige er at ryge ude, hvis forældrene ikke kan stoppe med at ryge. Det kan være en god idé, at forældrene har en "rygerjakke", som bruges, når der ryges, og som ikke tages med ind i boligen.


 

Sådan bruger du
KEMILEX