Kilder

Hvis du vil vide mere om allergi og forebyggelse, så er der mere information at hente her:

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om astma og allergi

Om forebyggelse af allergi hos spædbørn
Her præciseres reglerne vedrørende forebyggelse af allergi hos spædbørn med særlig risiko for udvikling af allergi:
Der kan kun anvendes grøn recept til højt-hydroliserede modermælkserstatninger, når produkterne bruges til behandling af børn med diagnosticeret mælkeallergi, men ikke til forebyggelse af allergi hos disponerede spædbørn. Her kan man i stedet søge hjælp hos kommunen til merudgiften efter Servicelovens § 41.

Publikationer

Ernæring til spædbørn og småbørn (2015) - Vejledning til sundhedspersonalet

Notat om "Mælk til spæd- og småbørn", juli 2013
Heri står: Spædbørn, som er i høj risiko for at udvikle allergi, skal i de første 4 måneder have højt hydrolyseret modermælkserstatning, hvor proteinmolekylerne er nedbrudt til mindre dele og derfor ikke kan give anledning til komælks allergi. Efter 4 måneder skal barnet ernæres fuldstændig som andre børn. Børn med konstateret komælksallergi fortsætter med højt hydrolyseret modermælkserstatning indtil andet ordineres af speciallæge/børneafdeling.

Allergiske lidelser – Håndbog om udredning og behandling, Sundhedsstyrelsen 2006

Flere link hos Sundhedsstyrelsen:
Mere viden om amning.

Lister over tilskudsberettigede ernæringspræparater. Sundhedsstyrelsen opdaterer listerne 2-4 gange om året.

EAACI

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology Organisation, er en organisation der bl.a. består af 47 europæiske nationale allergiorganisationer.


Publikation

Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines
Her i afsnit om "Primary prevention of food allergy", som også kan hentes her.

Sponsor