Indeklima

Et godt indeklima og en god luftkvalitet i boligen er altid godt men særligt vigtigt, hvis der er familiemedlemmer med følsomme luftveje eller små børn i huset.

Rengøring og udluftning er vigtig, fordi den kan nedsætte støvmængden og dermed antallet af allergener og irritanter i boligen. Men der er ingen dokumentation for, at rengøring og udluftning forebygger allergi.

Men hvis familiemedlemmer HAR fået konstateret allergi, er det vigtigt at holde antallet af allergener og irritanter nede for at forebygge symptomer.

Gør rent

Rengøring er med til at skabe en bedre luftkvalitet. Det er forskelligt, hvor hurtigt der bliver støvet i forskellige hjem. Derfor kan man ikke give faste regler for, hvor tit, der skal gøres rent. Generelt er en grundig ugentlig tur med klud og spand fint, hvis man vil mindske mængden af støv og generende partikler i boligen. Hovedrengøring mindst 1 gang om året, medvirker til mindre støv i boligen.

Luft ud

Udluftning 3 gange daglig med gennemtræk i 5-10 minutter medvirker også til at forbedre luftkvaliteten. Udluftning under og efter madlavning, og når der dannes ekstra fugt, fx ved badning og gulvvask er også vigtigt.

Undgå fugt

Det er vigtigt at holde boligen tør, så opfordre familiene til at forsøge at begrænse fugtgivende aktiviteter, som fx at tørre tøj indendørs. Gør også familierne opmærksom på vigtigheden af, at boligen er godt vedligeholdt og uden skader.

Dyr

Hidtil har man anbefalet, at allergidisponerede børn skulle undgå daglig kontakt med pelsdyr det første leveår for at forebygge allergi over for pelsdyr. Det er fortsat Sundhedsstyrelsens officielle anbefaling. Men Astma-Allergi Danmark forventer at disse anbefalinger bliver ændret, fordi nyere forskning ikke entydigt underbygger dem.

Husstøvmider

Hidtil har man også anbefalet, at for at forebygge husstøvmideallergi skulle det allergidisponerede barn have en ny madras samt ren, vaskbar dyne og pude. Men nyere forskning underbygger heller ikke entydigt disse anbefalinger.