Modermælk og modermælkserstatning

Flere undersøgelser har vist, at man hos børn med særlig risiko for allergiudvikling kan nedsætte, men ikke fjerne, risikoen for udvikling af fødevareallergi.

Flere undersøgelser har vist, at man hos børn med særlig risiko for allergiudvikling kan nedsætte, men ikke fjerne, risikoen for udvikling af fødevareallergi, hvis børnene ernæres udelukkende med modermælk og/eller højt hydrolyserede modermælkserstatninger i de første 4 levemåneder. Dette gælder specielt komælksallergi og børneeksem i de første 5-7 leveår.

Den allergiforebyggende effekt af hydrolyserede produkter er ikke vist hos børn uden allergidisposition, som derfor tilbydes almindelig modermælkserstatning.

Højt hydrolyseret modermælkserstatning

Brugen af højt hydrolyseret modermælkserstatning har kun en dokumenteret forebyggende effekt hos børn med særlig risiko. Produkterne anvendes også til børn, der har fået konstateret mælkeallergi.

Modermælkserstatninger baseret på højt hydrolyseret protein bærer betegnelsen "anvendelse til børn med mælkeallergi eller til børn i særlig risiko for at udvikle allergi". Der skal være dokumentation for, at produkterne kan tåles af mindst 90% af børn med IgE medieret komælksallergi. Der findes flere produkter i handlen. De hedder: Nutramigen, Althéra og Pepticate.

Alle produkter købes på apoteket, og de er forholdsvis dyre. Det har tidligere været muligt at søge om merudgifter til forebyggelse af allergi, på baggrund af Punkt 177 i Vejledning nr. 3 til Serviceloven (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158930), der handler om kost og diætpræparater.

Men i april 2017 er Ankestyrelsen kommet med en Principafgørelse, hvor de på baggrund af en fortolkning af lovreglernes ordlyd og Ankestyrelsens gældende praksis oplyser, at der ikke lægges særskilt vægt på vejledningens tekst, og slår fast at:

”Spædbørn, der er disponeret for allergi, men hvor allergien ikke er brudt ud, har ikke en langvarig og indgribende lidelse. Det gælder, selv om begge forældre har den samme allergi, og barnet derfor er dobbeltdisponeret. Forældrene har derfor ikke ret til dækning af merudgifter.

I den konkrete sag havde en mor ikke ret til dækning af merudgifter til mælkeerstatningspræparater.”

Du kan læse hele Principafgørelse 23-17 her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188826

Det er altså fra april 2017 ikke længere muligt at opnå merudgiftstilskud til højt hydrolyseret modermælkserstatning i forbindelse med forebyggelse af allergi.

 

Andre modermælkserstatninger

Nutramigen AA og NEOCATE er aminosyre-baseret modermælkserstatninger, der kan bruges til de ganske få børn, der ikke kan tåle højt hydrolyseret modermælkserstatning.

NAN-HA er en delvist hydrolyseret modermælkserstatning, der kan købes i dagligvarebutikkerne. Der er også vist en effekt af delvist  hydrolyserede modermælkserstatningsprodukter, men den er mindre end effekten af højt hydrolyserede produkter. Sundhedsstyrelsen har i juli 2013 præciseret, at "Spædbørn, som er i høj risiko for at udvikle allergi, skal i de første 4 måneder have højt hydrolyseret modermælkserstatning, hvor proteinmolekylerne er nedbrudt til mindre dele og derfor ikke kan give anledning til komælksallergi. Efter 4 måneder skal barnet ernæres fuldstændig som andre børn."

Almindelig modermælkserstatning, som fx Allomin og NAN, kan bruges af børn uden særlig risiko for udvikling af allergi og af allergidisponerede børn efter 4 måneders-alderen.
 

Sundhedsstyrelsen anbefaler

Sundhedsstyrelsen anbefaler modermælk og/eller højt-hydrolyseret modermælkserstatning til allergiforebyggelse af risikobørn.

Sådan bruger du
KEMILEX